Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKCESLIDER.PL

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym AKCESLIDER.pl, dostępnym w domenach AKCESLIDER.pl, prowadzonym przez:

Marco-Plast Marek Wiatr z siedzibą w Elblągu przy ul. Żuławskiej 21

NIP 578-025-07-77 REGON 170021527,

tel. 55 233-26-64, 55 232-44-30 biuro@marcoplast.pl

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 1 Oferta


Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.akceslider.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy produktów mają formę skróconą.

Ceny opisane na stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
§ 2 Składanie zamówień i ich realizacja


W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy na Stronie www Kupujący zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia.

Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez osoby fizyczne lub przez spółki tych osób lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.

Wybranie funkcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie nie może zostać połączone z innym zamówieniem oraz zmienione, pod względem jego zawartości.

Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w towary w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek Sklepu w Santander Consumer Bank 20 1090 2617 0000 0001 0339 6859

O aktualnym przewidywanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.

Realizacja i wysyłka produktów następuje nie później niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:
daty opłacenia zamówienia za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
daty wpływu przelewu na konto sklepu w przypadku przelewu tradycyjnego
złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówka za pobraniem
sklep zastrzega sobie wydłużenie terminu realizacji wynikające z chwilowego braku towaru w magazynie o czym niezwłocznie Kupujący zostanie poinformowany.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu faktura VAT lub paragon
§ 3 Płatności oraz dostawa towaru


Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar o raz koszty dostawy: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu lub szybkim przelewem internetowym, przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej „DPD”.

Zamówiony przez kupującego produkt Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD”, lub przygotowuje do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu w Elblągu przy ul. Żuławskiej 21

Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.

Towar wysyłany przez Sklep za pośrednictwem „DPD” zostaje doręczony w przeciągu 2 dni roboczych od dnia nadania.

Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu w dziale Dostawa.

Sklep zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Przed odbiorem przesyłki od kuriera „DPD” kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki i przesłać go niezwłocznie w wersji elektronicznej na adres biuro@marcoplast.pl lub fax 55 233 26 64 w. 29
§ 4 Zwrot zakupionego towaru


Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy bieg terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta – odebrania przesyłki od kuriera. Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie oraz po otrzymaniu przesyłki, Sklep zwraca Kupującemu całą zapłaconą kwotę (wartość towaru + koszt wysyłki do Kupującego w najtańszej dostępnej opcji przesyłek realizowanych przez sklep) na rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Kupujący. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwroty należy przesyłać na adres: Marco-Plast 82-300 Elbląg ul. Żuławska 21.
§ 5 Reklamacje, odpowiedzialność z tytułu rękojmi


Akceslider.pl. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru wynosi 2 lata

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: Marco-Plast 82-300 Elbląg ul. Żuławska 21

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Akceslider.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Akceslider.pl albo Akceslider.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Akceslider.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Akceslider.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Akceslider.pl.
§ 6 Ochrona danych - Polityka prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Marco-Plast Marek Wiatr

82-300 Elbląg ul. Żuławska 21

tel 55 233 26 64

e-mail biuro@marcoplast.pl

NIP 578-025-07-77 REGON 170021527


Jakie dane są zbierane?

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, e-mail, pliki cookies

Jaki jest cel zbierania danych?

Państwa dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy, którą zdecydowali się Państwo zawrzeć dokonując zakupów w naszym przedsiębiorstwie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane na podstawie zawartych umów, zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),
Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 lat.

Uprawnienia związane z Państwa danymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować Państwa prawa w najszerszym możliwym zakresie. Informujemy jednak, że ich realizacja może być ograniczona przez prawnie uzasadniony cel przetwarzania, który stanowi odrębną podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej należy zgłaszać do administratora Państwa danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niezbędność podania danych

Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta - nie będzie mogła być realizowana.


Zarządzanie plikami cookies

Czym są cookies (ciasteczka)?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Po co są ciasteczka?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?
Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

Zarządzanie cookies
Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;

określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;

blokowania lub usuwania cookies.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.
pixel